German Israeli Renewable Energy Committee

 

הוועדה לאנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית - G.I.R.E.C - German Israeli Renewable Energy Committee

 

GIREC נוסדה באמצע 2012 במטרה לחבר בין חברות מובילות לבין חברות קטנות ובינוניות על מנת ליצור קשר בלתי אמצעי להכרת השחקנים בשוק הגרמני והישראלי. הפלטפורמה הפתוחה מאפשרת שיח על התפתחויות השוק, טכנולוגיות חדשות כמו גם שיתופי פעולה בשתי הארצות ובשווקים חדשים. GIREC פונה לתחום האנרגיות המתחדשות, ההתייעלות האנרגטית, רשת חכמה, תחבורה חכמה, דלקים תחליפיים ועוד.

למידע נוסף ניתן לבקר באתר GIREC.