Hier geht es zur GTAI Homepage

Germany Trade & Invest הינה סוכנות חדשה לסחר חוץ ועידוד השקעות בגרמניה מטעם ממשלת גרמניה. הארגון מייעץ לחברות זרות אשר מעוניינות להרחיב את הפעילויות העסקיות שלהן בשוק הגרמני וכמו כן תומך בחברות גרמניות המעוניינות להכנס לשווקים זרים. בשני המקרים הארגון מספק מידע על סחר חוץ.

Germany Trade & Invest מחזיקה ברשת בינלאומית של עובדים אשר נמצאים בקשר הדוק עם רשת לשכות המסחר (AHKs). בחסות רשת לשכות המסחר, שיתוף הפעולה הזה מתרחב תמידית על מנת להציע לחברות ייצוא גרמניות ולמשקיעים זרים פוטנציאליים תחנת מידע מרכזית ושירותי ייעוץ מתאימים.