Berlin-Tel Aviv Technology and Entrepreneurship Committee

BETATEC  נוסדה כפלטפורמה במסגרת לשכת המסחר והתעשייה ישראל-גרמניה על מנת לרכז ידע ולאפשר שיח דו-לאומי ובילטרלי עבור תעשיות המידע והתקשורת עם דגש על חברות חדשניות בתחומי  הסטארט-אפ, הניהול והיזמות החדשנית בישראל וגרמניה.

לחץ כאן כדי לבקר ב- BETATEC