הצצה להטבות שלך

הזמנה לאירועים

נצל את האירועים שלנו ליצירת קשרים בלתי פורמלים:

 • דיון פומבי על נושאים עדכניים בפוליטיקה ובכלכלה.
 • אסיפה כללית עם הפתעות מעניינות.
 •  אירועים סדירים בנושאים סוציו-חברתיים, כלכליים ותרבותיים אשר מועברים ע"י מדריכים וכוללים יציאות משותפות והרצאות.

ידיעון הלשכה

כחבר לשכה הנך זכאי לקבל את ידיעון שלנו Kont(a)kt (תפוצה: 80,000 עותקים) אשר עוסק בנושאים הבאים:

 • חדשות כלכליות, דיווחים מהתעשייה בישראל וגרמניה.
 • דיווחים על חדשות ואירועי הלשכה.
 • פרופילים של חברות.

הנחות

חברי הלשכה זכאים להנחות בשירותים רבים, תלוי בסוג ובהיקף.

מידע

אנו נשמח לסייע לך בקבלת המידע הבא:

 • כתובות של חברות
 • פרופילים של חברות ( מבנה פיננסי, מועסקים, תחום פעילות וכו')
 • בדיקת אשראי
 • סטטיסטיקה כלכלית
 • פרטי התקשרות לרשויות ציבוריות

יעוץ משפטי

אנו נשמח להעניק לך תמיכה בתחומים הבאים:

 • מציאת עורכי דין מוכשרים, שתדלנים ורואי חשבון
 • שרותי גבייה
 • שרותי גישור

חיפוש שותפים עסקיים

אנו יכולים להעניק לך תמיכה בחיפוש אחר שותפים עסקיים בישראל באמצעות:

 • ייעוץ פרטי בנוגע לערוצי תפוצה, קבוצות מיקוד, נפח מכירות ומוצרים עבור כניסה לשוק הישראלי.
 • יצירת קשר על קבוצות מיקוד מסוימות.
 • התקשרות ישירה עם החברה.
 • מודעות פרסום בידיעון, בעיתון הדיגיטאלי ובאתר הבית שלנו.

תערוכות

יש בידינו את הידע בכל הקשור לתערוכות  בגרמניה:

 • מידע לגבי ירידים, תערוכות ומועדים.

 

 

ההשקעה הנכונה

אנו נשמח להיות מוקד הפניה הראשוני שלך, פרטנר אמין וזמין עבורך,לשם קבלת כל אינפורמציה לדרישתך.