נושאי העתיד

יוזמת יצוא - אנרגיה מתחדשת

לאור עליית המחירים המתמדת, ואתגרי שינויי האקלים, אנרגיה מתחדשת תהווה תפקיד משמעותי ביצור אנרגיה בעתיד.

יוזמת יצוא –יעילות האנרגיה

בעת שבה מקורות האנרגיה, אשר מבוססת על דלק מאובנים הולכים ומתמעטים, ועלויות הדלק בעליה מתמדת,  התחרות הכלכלית והצמיחה הכלכלית נשענים כיום יותר מאשר אי פעם על היכולת להשתמש באנרגיה ביעילות רבה יותר. 

מדעי החיים (GILSC)

ישראל וגרמניה ניצבות בפני אתגרים דומים בתחומי גידול באוכלוסיית המבוגרים והוצאות עבור בריאות הציבור.
ה-German Israeli Life Sciences Committee תומך ביצירת תוכניות משותפות ושיתוף פעולה, בין שתי המדינות בתעשיית מדעי החיים, על מנת להתמודד עם אתגרים אילו יחדיו.